Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2019. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora

Javni poziv je zatvoren zbog utrošenih sredstava

Kontakt

Kontakt telefon u vezi javnog poziva:  01/6009-475

Napomena

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti