Izbori

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

2019
Konačno rješenje - vijeće albanske nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - vijeće bošnjačke nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - vijeće srpske nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - predstavnik crnogorske nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - predstavnik češke nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - predstavnik mađarske nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - predstavnik makedonske nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - predstavnik njemačke nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Konačno rješenje - predstavnik romske nacionalne manjine (objavljeno: 10.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - vijeće albanske nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - vijeće bošnjačke nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - vijeće srpske nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - predstavnik crnogorske nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - predstavnik češke nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - predstavnik mađarske nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - predstavnik makedonske nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - predstavnik njemačke nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Rezultati - predstavnik romske nacionalne manjine (objavljeno: 6.5.2019. u 9,00 sati)
Županijsko izborno povjerenstvo - kontakti
RASPIS - Priprema registra birača za predstojeće izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
Izborna lista albanske nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista bošnjačke nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista crnogorske nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista češke nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista mađarske nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista makedonske nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista njemačke nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista romske nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Izborna lista srpske nacionalne manjine (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Odluka o neodržavanju izbora za članove vijeća slovenske nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji (objavljeno: 16.4.2019. u 11,30 sati)
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Dugo Selo, Općine Brckovljani i Rugvica
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Ivanić-Grad, Općine Križ i Kloštar Ivanić
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Jastrebarsko, Općine Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Samobor
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Sveta Nedelja
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Sveti Ivan Zelina, Općina Bedenica
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Velika Gorica, Općine Kravarsko, Orle i Pokupsko
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Vrbovec, Općine Dubrava, Gradec, Preseka i Rakovec
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Grad Zaprešić,Općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Goricai Pušća
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Farkaševac
Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Stupnik
2015
Izborna lista mađarske nacionalne manjine
Izborna lista makedonske nacionalne manjine
Izborna lista njemačke nacionalne manjine
Izborna lista romske nacionalne manjine
Izborna lista srpske nacionalne manjine
Izborna lista albanske nacionalne manjine
Izborna lista bošnjačke nacionalne manjine
Izborna lista crnogorske nacionalne manjine
Izborna lista crnogorske nacionalne manjine
Izborna lista češke nacionalne manjine
Rješenje o biračkom mjestu - Bedenica
Rješenje o biračkom mjestu - Bistra
Rješenje o biračkom mjestu - Brckovljani
Rješenje o biračkom mjestu - Dubrava
Rješenje o biračkom mjestu - Dubravica
Rješenje o biračkom mjestu - Dugo Selo
Rješenje o biračkom mjestu - Farkaševac
Rješenje o biračkom mjestu - Gradec
Rješenje o biračkom mjestu - Ivanić-Grad
Rješenje o biračkom mjestu - Jakovlje
Rješenje o biračkom mjestu - Jastrebarsko
Rješenje o biračkom mjestu - Klinča Sela
Rješenje o biračkom mjestu - Kloštar Ivanić
Rješenje o biračkom mjestu - Krašić
Rješenje o biračkom mjestu - Kravarsko
Rješenje o biračkom mjestu - Križ
Rješenje o biračkom mjestu - Luka
Rješenje o biračkom mjestu - Marija Gorica
Rješenje o biračkom mjestu - Orle
Rješenje o biračkom mjestu - Pisarovina
Rješenje o biračkom mjestu - Pokupsko
Rješenje o biračkom mjestu - Preseka
Rješenje o biračkom mjestu - Rakovec
Rješenje o biračkom mjestu - Pušća
Rješenje o biračkom mjestu - Rugvica
Rješenje o biračkom mjestu - Samobor
Rješenje o biračkom mjestu - Stupnik
Rješenje o biračkom mjestu - Sveta Nedelja
Rješenje o biračkom mjestu - Sveti Ivan Zelina
Rješenje o biračkom mjestu - Velika Gorica
Rješenje o biračkom mjestu - Vrbovec
Rješenje o biračkom mjestu - Zaprešić
Rješenje o biračkom mjestu - Žumberak
Rezultati izbora - albanska nacionalna manjina
Rezultati izbora - bošnjačka nacionalna manjina
Rezultati izbora - češka nacionalna manjina
Rezultati izbora - crnogorska nacionalna manjina
Rezultati izbora - mađarska nacionalna manjina
Rezultati izbora - makedonska nacionalna manjina
Rezultati izbora - njemačka nacionalna manjina
Rezultati izbora - romska nacionalna manjina
Rezultati izbora - srpska nacionalna manjina
2011
Objava
Izborna lista za izbor članova vijeća albanske manjine
Izborna lista za izbor članova vijeća bošnjačke manjine
Izborna lista za izbor predstavnika češke manjine
Izborna lista za izbor predstavnika crnogorske manjine
Izborna lista za izbor predstavnika mađarske manjine
Izborna lista za izbor predstavnika makedonske manjine
Izborna lista za izbor predstavnika romske manjine
Izborna lista za izbor članova vijeća srpske manjine
Lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke manjine
Lista kandidata za izbor predstavnika češke manjine
Lista kandidata za izbor predstavnika crnogorske manjine
Lista kandidata za izbor predstavnika makedonske manjine 2
Lista kandidata za izbor članova vijeća srpske manjine 2
Lista kandidata za izbor predstavnika makedonske manjine 1
Lista kandidata za izbor članova vijeća srpske manjine 1
Lista kandidata za izbor predstavnika mađarske manjine
Lista kandidata za izbor predstavnika romske manjine
Lista kandidata za izbor članova vijeća albanske manjine 1
Lista kandidata za izbor članova vijeća albanske manjine 2
Podsjetnik za rad biračkih odbora
Uputa biračkim odborima o korištenju pomoćnog oglasa
Rezultati izbora