Započela javna rasprava o strateškom dokumentu Zagrebačke županije

Zagrebačka županija započela  je 22. prosinca 2021. godine javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš nacrta Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.- 2027. i Nacrtu Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.- 2027. Plan razvoja temeljni je strateški planski dokument Zagrebačke županije, kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja u svrhu jačanja razvojnih potencijala.

Javna rasprava trajat će 30 dana, a ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane i javne institucije da prouče dokumente i dostave svoja mišljenja zaključno do četvrtka, 20. siječnja 2022. godine.

Također, Javni uvid u dokumentaciju može se obaviti radnim danom u uredovno vrijeme u razdoblju trajanja javne rasprave od 22. prosinca 2021. do 20. siječnja 2022. godine u prostorijama Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, u Upravnom odjelu za gospodarstvo i fondove Europske unije, dvorana 19.

Javno izlaganje održat će se 11. siječnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, dvorana 17.

Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije Zagrebačke županije. U javnoj raspravi mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe, odnosno zainteresirana javnost koja za vrijeme trajanja javne rasprave može davati prijedloge, mišljenja i primjedbe, koji se mogu:

• upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
• dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,:
• dostaviti u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb.
• dostaviti na adresu elektroničke pošte: i.rendulic@zagrebaka-zupanija.hr, zaključno s 20. siječnja 2022. godine.

Ciljevi i programska polazišta Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godine su povećanje konkurentnosti i društvene odgovornosti gospodarstva, zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela, poboljšanje infrastrukture i kvalitete života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara te razvoj ljudskih resursa i unaprjeđenje upravljanja razvojem.

Voditelj izrade Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godine je regionalni koordinator- Razvojna agencija Zagrebačke županije, Stratešku studiju utjecaja na okoliš nacrta Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.- 2027. izradila je tvrtka EKO INVEST d.o.o. iz Zagreba, a cijeli postupak strateške procjene provodi nadležno tijelo Zagrebačke županije- Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije.

Sva dokumentacija dostupna je klikom na PLAN RAZVOJA ZAGEBAČKE ŽUPANIJE.