Župan

Zamjenici župana

Hrvoje Frankić, mag. oec.,
zamjenik župana Zagrebačke županije

Kontakt:
tel.: 00385 1 6009 403
fax.: 00385 1 6009 487
e-mail: hrvoje.frankic@zagrebacka-zupanija.hr

Rođen je u Zagrebu, 6. rujna 1970. godine. U Bregani pohađa osnovnu školu, nakon koje upisuje Srednju tehnološku školu u Samoboru koju završava 1989. godine i stječe zvanje kemijskog tehničara. Branio je domovinu na novljanskoj bojišnici kao sudionik 151. samoborske brigade, a potom se, u travnju 1992. godine, zapošljava u Plivi. Uz rad, 1999. godine završava Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, program ekonomskog studija, smjer Organizacija i management te stječe stručni naziv diplomirani ekonomist.

Karijeru u Plivi gradio je punih 17 godina, nakon čega 2009. godine postaje zamjenik gradonačelnika Grada Samobora, zadužen za financije, gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Godine 2013. postaje pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Samobora, zadužen za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo, civilnu zaštitu i vatrogastvo, kao i EU fondove.

U političkom životu, obnašao je dužnost tajnika GO HSS-a Samobor, a zatim postaje potpredsjednik GO HSS-a Samobor, član je Odbora Županijske organizacije Hrvatske seljačke stranke Zagrebačke županije te potpredsjednik Organizacije branitelja “Hrvatski sokol”.

Oženjen je i otac troje djece. Živi u Samoboru gdje slobodno vrijeme najradije provodi u druženju s djecom, volonterskom radu u udrugama i druženju s prijateljima. Istaknuti je darivatelj krvi.

Nadica Žužak, dipl.ing.agr.,
zamjenica župana Zagrebačke županije

Kontakt:
tel.: 00385 1 6009 403
fax.: 00385 1 6009 487
e-mail: nadica.zuzak@zagrebacka-zupanija.hr