Ured župana

O odjelu

Ured župana obavlja savjetodavne, protokolarne, analitičko-informativne, administrativne i druge stručne poslove za potrebe župana i zamjenike župana, poslove odnosa s javnošću te koordinacije odnosa župana i zamjenika župana s javnošću. Obavlja i koordinira medijsku promociju Zagrebačke županije, poslove vezane za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, odgovarajuće administrativne poslove iz djelokruga župana i njegovih zamjenika, organizira rad sa strankama te saziva i priprema sastanke župana i njegovih zamjenika. Unutar Ureda župana ustrojena su dva odsjeka i to: Odsjek za odnose s javnošću i Odsjek za protokol.

Najvažniji propisi koji se odnose na nadležnost su:

 

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 401
fax.: 00385 1 6154 008