Transparentnost

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Povjerljiva osoba

Marija Makarić, savjetnica za Protokol u Uredu Župana
Telefon: 01/6009-435
e-mail: marija.makaric@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa:  Zagrebačka županija, Ulica Grada Vukovara 72/V, Zagreb


Zamjenica povjerljive osobe

Marija Bačanek, viša stručna suradnica I za ruralni razvitak u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
Telefon: 01/6009466
e-mail: m.bacanek@zagrebacka-zupanija.hr

Adresa: Zagrebačka županija, Ulica Grada Vukovara 72/V, Zagreb


Dokumenti