Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2024. godinu

Kontakt

Kontakt za upite u vezi s odredbama natječaja: uog@zagrebacka-zupanija.hr, tel. 01/6009-484 i 6009-457.
Kontakt u vezi sa sustavom e-prijave: podrska@eprijave.hr

Napomena

Prijave na Javni natječaj podnose se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti