Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu

Kontakt

tel. 01 6009-417, e-mail: j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Prijava na javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti