Javni poziv za prijavu Programa/Projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina području Zagrebačke županije u 2019. godini

Kontakt

Pitanja vezana uz web prijavu mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: k.autischer@zagrebacka-zupanija.hr te pozivom na brojeve telefona: 01/6009 409

Napomena

Način prijave: putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti