Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene na području Zagrebačke županije za 2018. godinu

Kontakt

e-mail: uog@zagrebacka-zupanija.hr;

tel. 01/6009-425

Napomena

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA 2018. GODINU SU UTROŠENA

Dokumenti