Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2018. godinu

- REZULTATI: Zaključak o potpori programima u kulturi -

Kontakt

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 01/ 6009-417 svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Dokumenti