Javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u 2018. godini

Prijave će biti zaprimane do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2018. godine. 

Kontakt

tel. 6009-477, 6009-405
fax. 6009-432

Dokumenti