Edukacija za članove upravnih vijeća i nadzornih odbora

U prostorijama Zagrebačke županije održana je edukacija članova upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i tvrtki kojima je osnivač odnosno vlasnik Zagrebačka županija. Edukacija je održana s ciljem jasnijeg definiranja te jačanja uloge i odgovornosti članova kao i jačanja unutarnjih kontrola u procesima institucija.

Nazočne je uvodno pozdravio zamjenik župana Damir Tomljenović, a edukaciju je vodila sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Željka Bregeš.