U Domu zdravlja Zagrebačke županije na specijalizaciji 63 liječnika

Županija osigurala milijun eura za njihove plaće

U Domu zdravlja Zagrebačke županije s radom i specijalističkim usavršavanjem započela su 63 liječnika. Njihovo usavršavanje financirat će se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a dok Dom zdravlja Zagrebačke županije ne počne povlačiti bespovratna sredstva iz EU fondova, Zagrebačka županija osigurala je 1.062.000 eura za pokriće njihovih plaća i drugih troškova. Tim povodom zamjenik župana Ervin Kolarec potpisao je danas s ravnateljem Doma zdravlja Zagrebačke županije Večeslavom Bergmanom Ugovor o predfinanciranju programa „Centralno financiranje specijalizacija“.

„S obzirom da je Ministarstvo zdravstva produžilo rok za dostavu prijava, Zagrebačka županija nije nimalo dvojila već je u proračunu osigurala sredstva kako bi se liječnicima mogle isplatiti plaće“, rekao je Kolarec.

Ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije Večeslav Bergman zahvalio je Županiji na razumijevanju i kontinuiranoj suradnji. Podsjetio je da uz spomenute 63 specijalizacije ukupne vrijednosti 10,7 milijuna eura koje će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Dom zdravlja još ima 16 specijalizacija koje se već financiraju iz EU fondova i 12 koje financira Zagrebačka županija. Također, istaknuo je kako su najtraženije specijalizacije iz obiteljske medicine, potom pedijatrije, ginekologije i interne medicine.

Istom prigodom potpisan je i ugovor kojim Zagrebačka županija sufinancira rad ambulanti Doma zdravlja na ruralnim područjima. Ugovorom u vrijednosti 132.714 eura obuhvaćen je rad 6 ambulanti koje nemaju standardan broj osiguranika, a nalaze se u: Dubranecu, Farkaševcu, Krašiću, Budinjaku, Gradecu i Dubravi.

„Primarna zdravstvena zaštita u našim ispostavama Doma zdravlja i ambulante na ruralnim područjima prva je linija kojoj se naši stanovnici obraćaju u slučaju potrebe za liječničkom pomoći i trebamo tu mrežu učiniti što dostupnijom, naročito za starije stanovništvo koje je slabo pokretno“, rekao je Kolarec dodavši da je ovo druga godina zaredom da Županija sufinancira rad ovih ambulanti.