Konferencija o kibernetičkom nasilju i sigurnosti

U organizaciji pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnje Ljubičić i ENIH – Europske networking inicijative Hrvatska u sklopu kampanje WeAreNATO koja se između ostalog bavi i borbom protiv dezinformacija i hibridnih prijetnji u Zagrebu je održana Regionalna konferencija o kibernetičkom nasilju i kibernetičkoj sigurnosti s posebnim naglaskom na mlade i žene na kojoj je sudjelovala i predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije Brankica Benc. Uz emitiranje promotivnog spota NATO-a nastalog u sklopu kampanje WeAreNATO za Hrvatsku, skupu se putem video veze obratila Irene Fellin, posebna predstavnica glavnog tajnika za žene, mir i sigurnost NATO-a.

O problematici vezanoj uz temu uvodno je govorila Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koja je istaknula kako je Hrvatska jedna od rijetkih članica EU koja je prepoznala kibernetičko nasilje te je tzv. osvetnička pornografija ugrađena u izmjene Kaznenog zakona 2021. godine.

Zaključci konferencije su da je kibernetičko nasilje postao veliki problem s ozbiljnim implikacijama na društva i gospodarstva diljem svijeta, a posebno su mu izložene žene i mladi. Evidentno je da je ovakvo nasilje u porastu, ali je i rezultat rada policije i preventivnih programa zbog kojih se žrtve hrabrije odlučuju za prijave. Kako nove tehnologije općenito donose pozitivne učinke na život, iste kao alat možemo koristiti i za borbu protiv kibernetičkog nasilja. Stoga je potrebno kontinuirano informirati, te sustavno educirati mlade, djecu, roditelje, nastavnike i cijelu javnost o tome što je nasilje putem interneta, među vršnjacima, nad ženama i muškarcima, te kako isto prevenirati i spriječiti, a potrebno je pružiti pomoć i podršku žrtvama, ako na žalost, osobe postanu žrtve.