Održana sjednica Županijske skupštine

Donesen Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027.

Županijska skupština Zagrebačke županije usvojila je Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. Riječ je o najvažnijem srednjoročnom aktu strateškog planiranja i budućeg razvoja Zagrebačke županije kojim se omogućuje priprema i provedba važnih projekata i mjera s ciljem daljnjeg razvoja.

U planu razvoja istaknuto je devet strateških projekata čija je provedba u nadležnosti Zagrebačke županije. To su: Razvojni projekt Naftalan, Projekt izgradnje i proširenja zdravstvenih kapaciteta u ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke županije (Samobor i Velika Gorica), Centar za gospodarenje otpadom „Zagreb“, Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, Zrakoplovna tehnička škola „Rudolf Perešin“ – izgradnja škole, dvorane i hangara, Centar za razvoj ekološke poljoprivrede, Pametna sela i poljoprivreda, Županijski poduzetnički centar Vrbovec te Interpretacijski centar arheološkog parka Andautonija.

Također, u Planu razvoja sadržano je osam strateških projekata čija provedba nije u nadležnosti Zagrebačke županije, a radi se o: projektu izgradnje nove bolničke zgrade SB za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, obilaznici Volavja i Petrovine, gradnji ŽC Zaprešić-Bestovje s izgradnjom mosta preko rijeke Save, obilaznici grada Dugog Sela, novoj cesti Prigorje Brdovečko-Bobovica-Samobor s izgradnjom mosta preko rijeke Save, izgradnji tračničke veze Podsused-Sveta Nedjelja-Samobor-Bregana, Regionalnom centru za razvoj stočarstva Dubrava te izgradnji infrastrukture za širokopojasni pristup internetu.

„Zagrebačka županija vodeća je inovativna gospodarska županija čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljivoj i očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, privlačnosti za rad, boravak i življenje, a povezana je skladno s razvojem grada Zagreba“ – vizija je Plana razvoja čiji strateški okvir sadrži četiri posebna cilja:

  1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva,
  2. Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela,
  3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara,
  4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem.

U svim svojim dijelovima Plan razvoja usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Usvajanju Plana razvoja prethodio je aktualni sat na kojem su vijećnici najviše pitanja postavili iz sfere prometa. Zanimao ih je plan održavanja i asfaltiranja prometnica po gradovima i općinama tijekom 2022. godine, kada će se obnoviti ceste Vrbovec-Kloštar Ivanić i Vrbovec-Dubrava te kakav je odaziv putnika u javnom prijevozu kojeg Županija od početka ove godine sufinancira. Zanimalo ih je ima li Županija u planu potpore poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu, kakve zdravstvene usluge na teret proračuna Zagrebačke županije njeni stanovnici mogu ostvariti u SB Naftalan, zatim informacije vezane uz nabavu automobila Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije i obnovu njihova prostora u sklopu ispostave Doma zdravlja u Velikoj Gorici, u kojoj je fazi projekt Greenway – biciklistička staza koja prati tok rijeke Save te kada će biti poznati rezultati natječaja za javne potrebe u kulturi. Vijećnike je zanimalo koliko su potresi i pandemija utjecali na dinamiku izdavanja građevinskih dozvola i stanje u građevinarstvu, a iz sfere prosvjete zaimalo ih je je li u planu dogradnja osnovne škole u Kloštru Ivaniću, kakvo je stanje s obnovom škola nakon potresa i je li Županija za njihovu obnovu povukla EU sredstva.