Obavijest o upisu prvašića

Upisi djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. na području Zagrebačke županije počinju 31. ožujka 2022. godine.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine i oni kojima je u školskoj godini 2021./2022. odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik roditelj može najkasnije do 31. ožujka 2022. godine podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za prijevremeni upis. Zahtjev za prijevremeni upis roditelj podnosi Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, u mjesno nadležnoj Ispostavi. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. 

Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta koje utvrđuje Stručno povjerenstvo škole prema utvrđenom rasporedu. Detaljne informacije o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za svaku Ispostavu dostupne su ovdje, kao i na oglasnim pločama odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Prilikom utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole, liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području i to u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2022. godine.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan najkasnije do 30. svibnja 2022. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.