Turopoljska podgutnica izložena u Dubaiju

U sklopu nastupa Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, u hrvatskom paviljonu za cijelo vrijeme trajanja Svjetske izložbe izloženi su suveniri turističkih zajednica županija.

Turistička zajednica Zagrebačke županije na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai izložila je suvenir, turopljsku podgutnicu i na taj način predstavila našu destinaciju te poveznicu između podgutnice i kravate.

Naime, crveni rubac ili ukrašena vrpca turopoljske su djevojke vezivale mladićima pod vratom (gutom) prije odlaska u vojnu službu - odakle i naziv podgutnica te se ona, s obzirom na povijesnu predaju o načinu nastanka, smatra i pretečom kravate.

„Predstavljanjem turopoljske podgutnice na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai željeli smo prezentirati tradiciju naše destinacije te dodatno ojačati brand sada već prepoznatljivog suvenira ne samo Turopolja nego i Zagrebačke županije… Naše, a svjetsko“, izjavila je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.

Inače, Svjetska izložba EXPO 2020 Dubai održava se od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022. godine. Na izložbi se predstavljaju organizacije, poduzeća i obrazovne institucije iz 191 države te se očekuje da će izložbu pod motom „Spajanje umova, stvaranje budućnosti“ obići više od 25 milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta.