Zavodu za hitnu medicinu sufinancirano vlastito učešće za projekt RACE

Nakon što je u sklopu EU projekta „Utrka za život – RACE“ Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio dva nova vozila za hitnu medicinu i šest defibrilatora, sada mu je odobreno i 50% sufinanciranja tzv. vlastitog učešća.

Tako je Zavod koji je u projektu sudjelovao s nešto više od 317 tisuća kuna dobio polovicu sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoj i fondova Europske unije u sklopu Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. 

„Tih 'vraćenih' 159 tisuća kuna iskoristit ćemo za redovno poslovanje Zavoda“, rekao je ravnatelj Zavoda Davorin Gajnik dodavši da je u sklopu ovog projekta provedeno niz praktičnih treninga za medicinsko i nemedicinsko osoblje. „Samo ove godine smo obučili 1100 osoba s područja Zagrebačke županije za pravilno rukovanje vanjskim defibrilatorima, dok je za medicinsko osoblje domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova organiziran i tečaj reanimacije“, izjavio je Gajnik.

Ukupna vrijednost projekta je 799.376 eura, od čega je 85% posto dobiveno iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći IPA.

Inače, projekt „Utrka za život – RACE“ provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, a uz Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije partneri u projektu su Dom zdravlja Mostar i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.