Obavijest mještanima naselja Kraljev Vrh

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) obavještavaju se mještani naselja Kraljev Vrh koji koriste lokalni vodovod Kraljev Vrh da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Dana 4. listopada 2021. u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzet je uzorak vode iz lokalnog vodovoda Kraljev Vrh u naselju Kraljev Vrh (Sljemenska 97).

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima zbog fizikalno-kemijskog i bakteriološkog onečišćenja NIJE SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17 i 39/20).

Zbog povećane koncentracije arsena, voda i dalje nije ispravna za korištenje.

Na snazi ostaje Odluka o ograničenju korištenja voda, KLASA: 325-01/17-01/06, URBROJ: 238/11-03/1-17-3, donesena od strane Općine Jakovlje 26. srpnja 2017. godine.

Predmetnom Odlukom, Općina Jakovlje se obvezuje da će za zadovoljavanje potreba stanovništva naselja Kraljev Vrh osigurati pitku vodu putem cisterne.