Eko udrugama za projekte zaštite okoliša 350.000 kuna

Zagrebačka županija poznata je kao „zeleni prsten“ oko grada Zagreba, a svoj doprinos u očuvanju tog statusa i prirode daju i brojne eko udruge. Za 28 projekata Zagrebačka županija dodijelila im je 350.000 kuna.  

Riječ je o akcijama čišćenja divljih odlagališta, uređenja protupožarnih puteva, okoliša, pješačkih staza i obala, radionicama o recikliranju, akcijama sadnje stabala, radionicama za djecu i mlade, postavljanju pametnih klupa, solarnog stabla i dr. Popis svih projekata možete vidjeti ovdje.

Jedan od simbola očuvanih prirodnih staništa je bijela roda čija gnijezda nalazimo na krovovima diljem Zagrebačke županije, a posebno na području općine Pisarovina u čijem se naselju Donja Kupčina svojevremeno nastanjivao najveći broj roda. Prisutnost roda u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu, a tome svojim akcijama pridonose i eko udruge.