Javni poziv za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti EU za obnovu prirodnih zona

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Cilj poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš. Iz Fonda solidarnosti Europske unije za tu je svrhu osigurano 6.433.480,00 kuna, a sredstva su dostupna do isteka osiguranih sredstava, odnosno do 31.12.2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Na Javni poziv mogu se prijaviti tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su hitne mjere sanacije, provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije, izvedba radova te upravljanje projektom i administracija.

Projektni prijedlog podnosi se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: https://mgipu.gov.hr/vijesti/11934 i https://strukturnifondovi.hr.