Zagrebačka županija na 2. mjestu prema prosječnoj mjesečnoj plaći u RH

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku o prosječnim mjesečnim neto plaćama po županijama za ožujak 2021. godine, Zagrebačka županija je na drugom mjestu, odmah iza Grada Zagreba. Granicu od 7000 kuna prosječne mjesečne neto plaće prešala je još samo Primorsko-goranska županija koja je na trećem mjestu.

Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih po županijama kretale su se u ožujku od najviših 8593 kune kolika je bila prosječna plaća u Zagrebu, do najnižih 6075 kuna koliko se zarađivalo u Virovitičko-podravskoj županiji. Iza Grada Zagreba slijedi Zagrebačka županija sa 7200 kuna te Primorsko-goranska županija sa7034 kune prosječne mjesečne plaće.

Grad Zagreb prednjači i po broju zaposlenih – njih 339.000, slijedi Splitsko-dalmatinska županija sa 153.000 zaposlenih, Zagrebačka županija je sa 126.000 zaposlenih na trećem mjestu, a više od 100.000 zaposlenih imala je još jedino Primorsko-goranska županija sa 109.000 radnika.

Budući da najnoviji podaci o zaposlenosti ne pokazuju u kojoj županiji ljudi rade, nego imaju li status zaposlene osobe, Zagrebačka županija je zabilježila osjetni skok zaposlenih u odnosu na dosadašnje statističke podatke, dok je primjerice Grad Zagreb, u kojem velik broj stanovnika zagrebačkog prstena radi, zabilježio pad zaposlenosti.

Inače, Državni zavod za statistiku unaprijedio je statistiku tržišta rada. Set podataka koji se obrađuje iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD) proširen je te su time znatno skraćeni rokovi objavljivanja podataka o zaposlenima po županijama, plaćama po županijama te plaćama prema spolu. Kako najavljuju, nova metodologija omogućuje im praćenje plaća i zaposlenosti u realnom vremenu te će zahvaljujući tome podatke na županijskoj razini moći objavljivati četiri puta godišnje.