Potresom pogođenim gradovima i općinama Županija uplatila 5,5 milijuna kuna

za hitne intervencije na oštećenim objektima u Pokupskom, Kravarskom, Pisarovini, Zaprešiću, Jastrebarskom i Ivanić-Gradu

Kako bi se nabavio nužan građevinski materijal za sanaciju oštećenih objekata, posebice krovišta i dimnjaka Zagrebačka županija uplatila je 5,5 milijuna kuna pomoći gradovima i općinama na svom području koji su pretrpjeli veće štete.

Po 1,5 milijuna kuna uplaćeno je općinama Kravarsko i Pokupsko, milijun kuna Gradu Zaprešiću, a po pola milijuna kuna gradovima Jastrebarsko i Ivanić-Grad te Općini Pisarovina.

U obilasku terena u Kravarskom, Pokupskom i Pisarovini župan Kožić rekao je da će se sve materijalne štete sanirati, a ono što je najvažnije jest da na području Zagrebačke županije nema ljudskih žrtava.

„Sredstva koja smo uplatili gradovima i općinama namijenjena su za one nužne građevinske radove kako bi se sanirali krovovi i dimnjaci. Hladno je, očekuju se padaline i jednostavno nemamo vremena za čekanje. Ovim sredstvima nabavit će se građevinski materijal i podijeliti kućanstvima“, rekao je Kožić dodavši kako na brojnim krovovima ljudi već rade, uklanjaju se ruševni dijelovi i sanira šteta.

Na području općine Kravarsko nekoliko je prometnica oštećeno i one se već saniraju. U ovom trenutku ni jedna cesta se ne će zatvarati za promet, a na onima na kojima se izvode radovi promet će se odvijati naizmjence. Iznimno teško je oštećena župna crkva na kojoj se srušio toranj koji je u padu probio krov crkve i u ovom trenutku izvjesno je da će se građevina morati rušiti.

U potresu je stradala osnovna škola u Pokupskom koju tek čeka pregled statičara. „Sreća u nesreći je da u školi nije bilo djece. Do početka drugog polugodišta sve školske ustanove bit će pregledane, a ukoliko neke ne će zadovoljavati sigurnosne uvjete, nastava za djecu će se osigurati na drugi način“, rekao je Kožić.

U mjestu Lučelnica u općini Pisarovina oštećena je unutrašnjost crkve, društveni dom, a štete ima i na nekoliko kuća.

Iako je skroz na drugom dijelu županije – zapadu, znatna oštećenja su i na području Zaprešića. Iz tri zgrade su evakuirani stanari, oštećene su škola i ljekarna te niz drugih objekata.

Niz intervencija imali su županijski vatrogasci, a timovi Crvenog križa pomažu na terenu u našoj i susjednoj Sisačko-moslavačkoj županiji. „Priroda je pokazala svoju razornu snagu, a naši medicinari, vatrogasci, volonteri i svi pripadnici žurnih službi iznova su pokazali svoju nadljudsku snagu i profesionalnost na kojima smo im beskrajno zahvalni“, rekao je Kožić.

Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa za područje Zagrebačke županije Vlada Republike Hrvatske odobrila je 10 milijuna kuna.

Sve žurne službe su na terenu i maksimalno se radi na saniranju štete. Molimo sve građane da ostanu pribrani. Naime, nakon potresa naši djelatnici hitne zaprimili su nekoliko pacijenata koji su u panici i žurbi pali i slomili kosti na rukama i nogama.

Također, apeliramo na građane da se koliko god je to moguće pridržavaju epidemioloških mjera.