Pomoć Hrvatima izvan Hrvatske

Zagrebačka županija financijski pomaže provedbu projekata i aktivnosti Hrvatskoga nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV). Kako zbog pandemije koronavirusa dio tih aktivnosti ove godine neće biti realiziran, Hrvatsko nacionalno vijeće i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini zamolili su Županiju da se odobrena sredstva za izvannastavne aktivnosti djece koja pohađaju nastavu na hrvatskome jeziku, kao i za planirane kulturne manifestacije u Tavankutu, u ukupnom iznosu od 150.000 kuna, prenamijene za adaptaciju i prilagodbu prostora u kojemu se u Subotici, kao sastavni dio Dječjeg vrtića „Marija Petković-Biser“, otvara jaslička skupina na hrvatskome jeziku. Prostor je osigurala subotička rimokatolička župa Marija Majka Crkve i u njemu će biti mjesta za 16 mališana, uzrasta od jedne do tri godine.

O mogućnosti prenamjene sredstava s ovlaštenim za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove EU Zagrebačke županije Damirom Fašaićem razgovarali su Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

„Jaslička skupina na hrvatskome jeziku od izuzetnog je značaja za hrvatsku zajednicu u Vojvodini, jer se time zaokružuje proces cjelovitoga obrazovanja na hrvatskome jeziku - od jaslica do lektorata hrvatskoga jezika i književnosti“, rekla je Vojnić, a Žigmanov dodao da su "i male geste od krucijalne važnosti za Hrvate u Vojvodini".

Na kraju sastanka dogovoreno je da se Županiji uputi službeni zahtjev za prenamjenu sredstava, kako bi se, u proceduri koja će uslijediti moglo udovoljiti zamolbi HNV-a.