Održana sjednica Županijske skupštine

Donesen rebalans proračuna, nalaz revizije ponovno bezuvjetan

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Rebalans proračuna za 2020. godinu koji iznosi 1.178.000,00 kn i manji je za 2 posto u odnosnu na Proračun donesen krajem prošle godine. Za 5 posto je manji i Izvorni proračun kojim Županija realno i upravlja te on sada iznosi 463.753.820,00 kn. Rebalans je rađen radi preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata, ali i otvaranja novih, kao i usklađivanja namjenskih prihoda s rashodima s obzirom na gospodarsku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

Rebalansom proračuna poduzetnicima Zagrebačke županije osigurano je 13 milijuna kn bespovratnih potpora što je 85,71% više u odnosu na prvotni plan. Više novca dobit će i poljoprivrednici kroz bespovratne potpore u maksimalnom iznosu do 150.000,00 kn. Rebalansom prethodno planirani ukupni iznos od 6,5 milijuna kn sada iznosi 7,7 milijuna kn.

Novost u proračunu je program financijske pomoći sustavu zdravstva uslijed pandemije koronavirusa vrijedan 4,6 milijuna kn, a podrazumijeva opremanje COVID ambulanti, trošak plaća zdravstvenih djelatnika u dežurstvima, troškove nabave zaštitne opreme, troškove pokrića najma ordinacija koje svoju djelatnost obavljaju kao zakupci u prostorijama ispostava doma zdravlja itd.

Planirane su i nove mjere ukupne vrijednosti 2,6 milijuna kn s ciljem zadržavanja liječnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija i to subvencije kamata na stambene kredite, sufinanciranje troškova stručnog usavršavanja, financiranje specijalizacija, edukacija patronažnih sestara u domu zdravlja itd.

Na ukupno 27,6 milijuna kn mogu računati i gradovi i općine kojima će se temeljem natječaja dodjeljivati potpore za realizaciju projekata u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu i komunalnoj infrastrukturi te projekata financiranih EU fondovima. Novost je i projekt vezan uz vrtiće u ruralnom području vrijedan 1,8 milijuna kn kojim će se najslabije razvijenim općinama dodijeliti sredstva namijenjena za podizanje kvalitete predškolskog obrazovanja.

Vijećnici su prihvatili i prijedlog novog ustroja upravnih tijela Zagrebačke županije s obzirom da je postojeći ustroj nakon preuzimanja 139 djelatnika Ureda državne uprave od 1. siječnja ove godine ukazao na određene manjkavosti. Novim ustrojem Županija će imati jedan odjel manje, a u pojedinim odjelima napravit će se promjene djelokruga rada.  

Skupština je prihvatila Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za 2019. godinu prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 360.279.084,90 kn i ispunjeni su na razini 93,86 posto. Ukupni rashodi u 2019. godini iznosili su 339.830.906,34 kn.

Vijećnici su upoznati i s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Zagrebačke županije za 2018. godinu. Naime, Državni ured za reviziju dao je Zagrebačkoj županiji bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju i to jedanaesti put za redom.

Također, vijećnici su donijeli Odluku o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. na razdoblje do kraja 2021. godine, a prihvaćena su i izvješća o radu za 2019. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Javne ustanove „Zeleni prsten“, Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije i Savjeta mladih.

Odlukom Županijske skupštine, a s obzirom na epidemiološku situaciju odustaje se od ovogodišnjeg prigodnog obilježavanja Dana županije – 17. srpnja i dodjele javnih priznanja.

S obzirom na epidemiološku situaciju vezanu uz koronavirus i poštujući odluke Stožera civilne zaštite RH sjednica Županijske skupštine održana je elektroničkim putem, a vijećnici su glasovali putem elektroničke pošte.