OBAVIJEST

GORNJA DRENOVA (donji dio), KIRINI, ŠOLČIĆI, BOTIČKI, PREPOLNO I ŽITOMIR

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) obavještavaju se mještani naselja:

 • Gornja Drenova (donji dio – Tina) koji koriste lokalni vodovod Gornja Drenova
 • Kirini koji koriste lokalni vodovod Pavučnjak
 • Šolčići koji koriste lokalni vodovod Pavučnjak
 • Botički koji koriste lokalni vodovod Pavučnjak
 • Prepolno koji koriste lokalni vodovod Prepolno
 • Žitomir koji koriste lokalni vodovod Žitomir

 da voda iz istih nije ispravna za korištenje.

Dana 16. ožujka 2020. u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju uzeti su uzorci vode iz lokalnog vodovoda:

 • Gornja Drenova u naselju Gornja Drenova – donji dio – Tina (Gornja Drenova 1B)
 • Pavučnjak u naselju Kirini (Kirini 5)
 • Pavučnjak u naselju Šolčići (Presvetog Trojstva 44)
 • Pavučnjak u naselju Botički (Presvetog Trojstva 37)
 • Prepolno u naselju Prepolno (Prepolno 15)
 • Žitomir u naselju Žitomir (Žitomir 63)

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorci prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.