Radionica o fiskalnoj odgovornosti školskih ustanova

Za ravnatelje, tajnike i voditelje računovodstva u osnovnim i srednjim školama, Zagrebačka županija organizirala je danas u Samoboru radionicu "Zakon o fiskalnoj odgovornosti".

Govorilo se o Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za proračunske korisnike, s posebnim osvrtom na sustav fiskalne odgovornosti školskih ustanova. Radionica je organizirana za predstavnike svih osnovnih i srednjih škola kojima su osnivači Zagrebačka županija i gradovi Velika Gorica, Zaprešić, Samobor i Vrbovec.

Uredbu o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti Vlada RH je donijela lani u listopadu.

„Zagrebačka županija, kroz Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu financijski brine o 44 proračunska korisnika u školstvu. Isto tako brine i da ovi korisnici posluju i svoje financije vode u skladu sa zakonom. Lani se promijenio Zakon o fiskalnoj odgovornosti, na snagu je stupila i nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti, pa smo odlučili organizirati ovu edukaciju kako bi proračunskim korisnicima olakšali ispunjavanje novoga upitnika i donošenje izjave o fiskalnoj odgovornosti“, pojasnila je Ivančica Prugovečki iz UO za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije.

Izjavom o fiskalnoj odgovornosti ravnatelji školskih ustanova potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito funkcioniranje sustava financijskog upravljanja. Izjava se daje temeljem popunjenog upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija o radu ustanove, rezultatima unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene.

„Zbog obima posla ne stignemo detaljno proučiti i obraditi sve zakone, pa su ovakve radionice dobrodošle kako bi mogli što bolje odgovoriti na postavljena pitanja u upitniku o fiskalnoj odgovornosti“, komentirala je Jasenka Šeb, voditeljica računovodstva u OŠ Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini.