Razvoj ekološke poljoprivrede prioritet je u sljedećem desetljeću

Zeleno je IN, a ekološko je cilj! Poruka je to s radionice „Smjernice razvoja sela i poljoprivrede do 2030. u Zagrebačkoj županiji“ čiji je konačni cilj da se u novim županijskim strateškim dokumentima razvoj sela i poljoprivrede usmjeri i pozicionira prema suvremenim potrebama.

Na radionici su sudjelovali predstavnici gradova i općina, Razvojne agencije Zagrebačke županije, udruga, posebno Udruga ekoloških proizvođača Zagrebačke županije Z-EKO, voditelji raznih projekata, poljoprivredni savjetnici…

Sa stanjem i planiranim mjerama razvoja održive poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji sudionike je upoznao pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Josip Kraljičković,  Studiju izvodljivosti ekološke proizvodnje aromatičnog i ljekovitog bilja na području općine Pokupsko predstavio je izv. prof. dr. sc. Mario Njavro s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, dok je Sonja Karoglan Todorović ispred tvrtke AGRO EKO d.o.o. iznijela najnovije podatke i trendove u ekološkoj proizvodnji na nacionalnoj i EU razini.

Na radionici je istaknuto kako će s obzirom na sve veći pritisak na prirodne resurse, poseban naglasak u predstojećem vremenu biti na održivom korištenju voda, poljoprivrednog tla i šuma te utjecaju klimatskih promjena. Kako bi se ova problematika dodatno naglasila, važno ju je ugraditi u strateške dokumente Županije, a sve uz uvažavanje EU i nacionalnih politika.

Nakon provedenih izlaganja i rasprave zaključeno je da je strateška vizija Zagrebačke županije postati vodeća zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i pametnim selima. Vizija će se postići ostvarenjem specifičnih ciljeva do 2030. godine i to da 100 % poljoprivrednih površina bude u eko uzgoju, da hrana u vrtićima, školama i bolnicama bude 100 % iz eko uzgoja, da u svim restoranima i svim seoskim turizmima bude dostupan eko jelovnik, da Zagrebačka županija postane vodeća županija u razvoju pametne poljoprivrede i pametnih sela i da u svakom kućanstvu bude dostupan ultrabrzi internet kojim se omogućuje ostvarivanje brzina od 100 Mbit/s simetrično, a neovisni međunarodni konzultant za održivu poljoprivredu dr.sc. Darko Znaor zaključio je kako Zagrebačka županija za to ima sve preduvjete.