U novoj godini brže i dostupnije javne usluge

Zagrebačka županija preuzela poslove Ureda države uprave

U sklopu reforme javne uprave, Zagrebačka županija od 1. siječnja 2020. godine preuzela je poslove Ureda državne uprave. Cilj ove reforme je brža i efikasnija dostupnost javnih usluga građanima, poduzetnicima i svim ostalim potencijalnim korisnicima u okviru jedne institucije na više lokacija u  gradovima i općinama, a predstavlja i značajan iskorak u vidu decentralizacije države.

„Iza nas su opsežne formalno pravne, tehničke i terenske pripreme i moram reći da smo itekako spremni još bolje i brže odrađivati 200-tinjak povjerenih nam poslova“ , izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nadodavši da će prvi test biti drugi krug predsjedničkih izbora jer je od sada popis birača u županijskoj nadležnosti. „Dokazali smo da smo učinkovitiji kada nam je država prebacila poslove izdavanja građevinskih dozvola, dokaz ćemo to ponovno i s novim poslovima“, zaključio je Kožić.

Preuzimanjem poslova Ureda državne uprave, kroz 12 postojećih i novi Upravni odjel za opće poslove, Zagrebačka županija ubuduće će svojim građanima i poduzetnicima omogućavati i usluge:

  • matičnih ureda, popisa birača, građanskih stanja i registracije udruga
  • izvlaštenja i naknade za izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, postupke obnove i popravaka ratom uništenih objekata, te poslove u području vlasništva i stvarnih prava
  • vođenja registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, nadzor nad pravilnicima i statutima odgojno-obrazovnih ustanova, nadzor nad općim aktima ustanova u kulturi, odlučivanje o primjerenim oblicima školovanja, prijevremenim upisima u školu i dr.
  • statusa i prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, prava HRVI, besplatne pravne pomoći i obveznog zdravstvenog osiguranja neosiguranih osoba
  • osnivanja i zatvaranja obrta, utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te izdavanja licenci za obavljanje različitih djelatnosti, rješenja o znakovima pristupačnosti i dr.
  • izdavanja posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
  • izdavanja dozvole za krčenje odnosno čistu sječu šuma i vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

U sklopu spomenute reforme javne uprave Zagrebačka županija preuzela je dodatnih 139 službenika i namještenika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Više informacija o svim poslovima koji su u nadležnosti Zagrebačke županije te lokacijama na kojima se usluge mogu ostvariti dostupno je ovdje.