Predstavljen strateški dokument prometnoga sustava

Predstavljen je nacrt Mastrerplana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Masterplan je temeljni strateški dokument dugoročnog razvoja prometnog sustava metropolitanskog područja grada Zagreba i dviju susjednih županija. Sa stanovišta prometnoga planiranja, on je bazni dokument za promišljanje razvoja prometnoga sustava temeljem prostornih mogućnosti, zahtjeva gospodarstva i potreba stanovništva.

Prva faza izrade Masterplana, realizirana u 2017. i 2018., obuhvaćala je detaljnu analizu postojećega stanja prometnoga sustava, dok su u drugoj fazi definirani ciljevi, a temeljem ciljeva i mjere na koji način doći do boljega prometnog sustava.

„Po prvi puta je izrađen zajednički strateški dokument prometnoga sustava grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, koji pruža priliku da se popravi trenutna situacija“, za predstavljanja nacrta ovoga dokumenta rekao je Damir Kapuđija, direktor trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja.

U Masterplanu su sadržani ciljevi i mjere za bolju dostupnost javnoga prometa i njegov razvoj, poboljšanje sigurnosti u prometu, povećanje mobilnosti stanovništva i povećanje dostupnosti ekološki prihvatljivih oblika prijevoza.

„Ovo je zapravo dokument koji 'udara temelje' za nastavak projekta integriranoga javnog prijevoza. Nacrt ovoga dokumenta bit će upućen u javnu raspravu, a nakon toga trebaju ga usvojiti županijske, odnosno Skupština Grada Zagreba“, pojasnila je zamjenica župana Nadica Žužak, dodavši da će se za provedbu mjera, predviđenih Masterplanom, moći koristiti europska sredstva. Rekla je također da se preko 60 posto svih migracija iz Zagrebačke županije u Zagreb, i obrnuto, trenutno odvija osobnim vozilima.