Stručni posjet palijativnog tima hospiciju u Rijeci

Liječnici, medicinske sestre te koordinatori mobilnih palijativnih timova Zagrebačke županije, članovi Projektnog tima za razvoj palijativne skrbi na području Zagrebačke županije, zajedno s drugim usko povezanim dionicima županijskog zdravstvenog sustava, bili su u stručnom posjetu Hospiciju „Marija Krucifiksa Kozulić“ u Rijeci s ciljem razmjene iskustva i prijenosa znanja u palijativnoj skrbi.

Ustanova je to palijativne zdravstvene skrbi za one čija bolest više ne reagira na postupke liječenja.

O organizacijskom modelu palijativne skrbi Primorsko-goranske županije govorio je ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije Vladimir Mozetič, dok se Rozmari Tusić koordinatorica za palijativnu skrb osvrnula na konkretne podatke o ukupnom broju pacijenata u skrbi tijekom godina od formiranja timova do danas kao i samim izazovima tima.

Ravnateljica Hospicija, Daniela Orbanić govorila je o njegovom ustroju i djelovanju te je provela županijsku delegaciju kroz prostor gdje su smješteni bolesnici.

Zamjenica Župana Nadica Žužak zahvalila je domaćinima te izrazila veliko zadovoljstvo sa uspostavom palijative skrbi na području Zagrebačke županije te pohvalila rad koordinatora i mobilnih palijativnih timova na području Zagrebačke županije.

Inače, na području Zagrebačke županije ugovorena su tri koordinatora i tri mobilna palijativna tima koji pokrivaju područje cijele županije sa sjedištem koordinacijskih centara u Samoboru, Velikoj Gorici i Ivanić-Gradu.