OBAVIJEST MJEŠTANIMA NASELJA KRALJEV VRH

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Kraljev Vrh koji koriste lokalni vodovod da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Dana 11.11.2019. uzet je uzorak vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodovoda u naselju Kraljev Vrh (OŠ Jakovlje, Školska 2) u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

Zbog povećane koncentracije arsena, voda i dalje nije ispravna za korištenje.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima zbog kemijskog stanja i bakteriološkog onečišćenja nije sukladan Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17).

Zbog povećane koncentracije arsena, voda i dalje nije ispravna za korištenje.

Na snazi ostaje Odluka o ograničenju korištenja voda, Klasa: 325-01/17-01/06, Urbroj: 238/11-03/1-17-3, donesena od strane Općine Jakovlje 26. srpnja 2017. godine.

Predmetnom Odlukom, Općina Jakovlje se obvezuje da će za zadovoljavanje potreba stanovništva naselja Kraljev Vrh osigurati pitku vodu putem cisterne.