Dan zaštite Dinarida

Svake godine, 7. listopada obilježava se kao Dan zaštite Dinarida kako bi se ukazalo na važnost prirodnog i kulturnog naslijeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno - povijesnih vrijednosti ovog po mnogo čemu posebnog prostora u Europi.

U sklopu obilježavanja Dana Dinarida Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije obilježit će ovaj Dan predavanjima za učenike osnovnih škola kako bi još više naglasili važnosti zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti na području Dinarida, a sve u cilju daljnjeg podizanja ukupne svijesti o potrebi zaštite prirode.

Dinaridi su jedan od najvećih planinskih lanaca u Europi koji povezuju osam zemalja jugoistočne Europe – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Naziv Dinaridi potječe od imena planine Dinare, koja se nalazi na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a koja se prostire u središnjem dijelu planinskog lanca.