Udruženi za prirodu

Ključno je da se uključe svi relevantni dionici u procese planiranja i samog upravljanja zaštićenim područjima – istaknuto je na konferenciji održanoj 11. i 12. srpnja u Samoboru u sklopu projekta „Partneri za prirodu“. Konferencija „Održivo i participativno upravljanje zaštićenim područjima” okupila je 50-ak predstavnika različitih skupina dionika relevantnih za tematiku zaštićenih područja. To su javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, okolišne nevladine organizacije, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, jedinice lokalne i regionalne samouprave te gospodarski subjekti.

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi i aktivnosti samog projekta, nakon čega su projektni partneri predstavili svoj dosadašnji rad i iskustvo u upravljanju zaštićenim područjima. Glavni dio konferencije bio je posvećen usporedbi trenutnih modela upravljanja zaštićenim područjima u Hrvatskoj s modelima u drugim europskim zemljama, uključujući Švicarsku, Mađarsku i Sloveniju uz osvrt na pozitivne i negativne aspekte svakog od razmatranih modela.

Predstavljeni su i domaći primjeri dobre prakse, poput značajnog krajobraza Gajna, kojim upravlja nevladina organizacija Brodsko ekološko društvo – BED, što je jedinstven primjer u Hrvatskoj. Predstavljen je i eko centar Zlatna greda, dugogodišnji projekt udruge Zeleni Osijek koji predstavlja odličan primjer održivog spoja zaštite prirode i gospodarske aktivnosti. Budući se projekt kao jednom od podtema bavi problematikom gospodarenja otpadom u zaštićenim područjima, jedno je izlaganje bilo posvećeno i toj temi. Završna serija predavanja bavila se temom uključivanja dionika u procese planiranja i samog upravljanja zaštićenim područjima te iskustvima i poukama koje su do sada prikupljene vezano uz ovu tematiku.

Ravnateljica Javne ustanove,dr.sc. Tatjana Masten Milek na konferenciji je predstavila djelovanje Zelenog prstena te zaštićena područja prirode kao i neka područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Zeleni prsten na području Zagrebačke županije.

U ime Zagrebačke županije konferenciji je nazočio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dragutin Stopić.

Projekt „Partneri za prirodu“ financiran je putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u iznosu od od 1.377.00,00. Kn. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Projekt koordinira Zelena akcija, a partneri su javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, Park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda te švicarska nevladina organizacija Pro Natura/Friends of the Earth Švicarska.