Blagoslovljena bista Alojzija Stepinca

U prigodi 150. obljetnice župne crkve sv. Petra apostola u Zaprešiću, pomoćni biskup zagrebački Ivan Šaško blagoslovio je bistu blaženoga Alojzija Stepinca postavljenu pored crkve. Upravo je blaženi Stepinac, godine 1945., i osnovao ovu župu.

„Stepinac je ostavio dragocjenu baštinu na kojoj trebamo čuvati i graditi vjernost prema Isusu. Siguran sam da će kardinalov lik neke potaknuti da se ovdje zaustave, da smanje svoju životnu sumnju, da se pomole za životne putove i ispravne odluke. Ovdje će nas blaženi Alojzije, svojim likom, pitati kamo idemo i hrabriti da se ne bojimo životnih udaraca“, u propovijedi, tijekom svete mise, rekao je biskup Šaško.

Podizanje biste financijski je pomogla i Zagrebačka županija. U njezino ime svečanosti je prisustvovao predsjednik Skupštine Damir Mikuljan.

„ Ako nas kao male uče da svaki čovjek ima svoju zvijezdu vodilju, onda je potpuno jasno da je Alojzije Stepinac imao zvijezdu koja ga je vodila prema samo jednom jedinom cilju, prema čovjeku“, rekao je Mikuljan.