OBAVIJEST MJEŠTANIMA NASELJA BRASLOVJE, MALI LIPOVEC, VELIKI LIPOVEC I KOSTANJEVEC PODVRŠKI

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Braslovje koji koriste lokalni vodovod Braslovje, mještani naselja Mali Lipovec koji koriste lokalni vodovod Mali Lipovec, mještani naselja Veliki Lipovec koji koriste lokalni vodovod Veliki Lipovec i mještani naselja Kostanjevec Podrvški koji koriste lokalni vodovod Kostanjevec da voda iz istih nije ispravna za korištenje.

Dana 15.04.2019. uzeti su uzorci vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodovoda Braslovje u naselju Braslovje (Braslovje 34 i Braslovje 82), iz lokalnog vodovoda Mali Lipovec u naselju Mali Lipovec (Mali Lipovec 45) te u lokalnom vodovodu Veliki Lipovec u naselju Veliki Lipovec (Veliki Lipovec 9) u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

Dana 16.04.2019. uzet je uzorak vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodovoda Kostanjevec u naselju Kostanjevec Podvrški (Kostanjevec Podvrški 8) u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorci prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.