OBAVIJEST MJEŠTANIMA NASELJA OTRUŠEVEC I VELIKA JAZBINA

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Otruševec i Velika Jazbina koji koriste lokalne vodovode Lešće - Otruševec i Velika Jazbina da voda iz istih nije ispravna za korištenje.

Dana 09.04.2019. uzeti su uzorci vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodovoda Lešće - Otruševec u naselju Otruševec (Otruševec 64) te iz lokalnog vodovoda Velika Jazbina u naselju Velika Jazbina (Jazbinska cesta 30) u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorci prema ispitivanim parametrima zbog bakteriološkog onečišćenja NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama.