Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Županija je upriličila sastanak s predstavnicima gradova i općina na kojemu se razgovaralo o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Ovim zemljištem može se raspolagati temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, a kojega, uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede, donose općinska i gradska vijeća.

Do 10. travnja Ministarstvu su na suglasnost dostavljeni Programi raspolaganja za 23 jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije, a Ministarstvo je dosad izdalo šest suglasnosti. Dobili su je općine Marija Gorica, Farkaševac i Orle te gradovi Jastrebarsko, Velika Gorica i Sveti Ivan Zelina.

O problematici raspolaganja poljoprivrednim zemljište u vlasništvu države s predstavnicima gradova i općina razgovarao je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se dati u zakup na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, ili se može prodati. Kod utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zemljišta prednost imaju vlasnici ili posjednici stoke koji ne ispunjavaju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina, dosadašnji posjednici, mladi poljoprivrednici i domicilni poljoprivrednici, a kod utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju zemljišta prednost imaju dosadašnji posjednici, mladi poljoprivrednici, poljoprivrednici kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost te domicilni poljoprivrednici. Mladi poljoprivrednici (osobe starosti između 18 i 40 godina) moraju biti nositelji OPG-a najmanje tri godine.

Majdak je rekao da je u postupku donošenje novog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednoga zemljišta i zakup ribnjaka.

Prezentacija s događanja je dostupna ovdje.