OBAVIJEST MJEŠTANIMA NASELJA TUPČINA

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Tupčina koji koriste javni vodovod Sošice - Oštrc da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Dana 21.03.2019. uzet je uzorak vode za ljudsku potrošnju iz javnog vodovoda Sošice - Oštrc u naselju Tupčina (Tupčina 29) u svrhu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju uzorak prema ispitivanim parametrima zbog fizikalnih svojstava i bakteriološkog onečišćenja nije sukladan Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 125/17).

Korištenje takve vode za piće, pripremu jela, za osobnu higijenu predstavlja rizik za ljudsko zdravlje. Preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome, u čistim i dezinficiranim posudama. Tu mjeru je potrebno provoditi do normalizacije stanja u vodoopskrbi, odnosno do dobivanja zdravstveno ispravnog uzorka.