Županija pristupa izradi Plana razvoja

Županijska skupština donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021. – 2027.

Plan razvoja temeljni je strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave, kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja u svrhu jačanja razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Za vođenje izrade Plana razvoja zadužena je Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije.

Odluka o pokretanju postupka izrade dostupna je ovdje.