Tematska sjednica Koordinacije za ljudska prava

Koordinacija za ljudska prava Zagrebačke županije održala je svoju tematsku sjednicu na kojoj su članovi Koordinacije upoznati s normativnim okvirom koji uređuje područje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Pregled aktualnih nacionalnih planova, programa, protokola i konvencija iz područja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kao i novine koje se mogu očekivati iz ovog područja u doglednom razdoblju, prezentirao je Kristijan Kevešević, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

„Županijska Koordinacija za ljudska prava Zagrebačke županije iznimno je ažurno i agilno tijelo Županijske skupštine s kojom imamo sjajnu suradnju. Nažalost, to nije čest slučaj u većini županija RH“, istaknuo je Kevešević te dodao da Ured uskoro počinje s organizacijom seminara i edukacija po županijama upravo kako bi osvijestili problematiku diskriminacije ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece i svih drugih aspekata ljudskih prava i sloboda.

Rudolf Vujević, predsjednik Koordinacije, naglasio je da su naročito jedinice lokalne samouprave često nedovoljno educirane o ovoj problematici, na što se nadovezao Kevešević: „želja nam je da svi ovi dokumenti ne ostanu samo prazno slovo na papiru i svjesni smo da rješavanju tog problema treba strateški pristupiti i na lokalnoj i na regionalnoj i na nacionalnoj razini“.