OBAVIJEST MJEŠTANIMA NASELJA GORNJI HRUŠEVEC

Sukladno odredbi članka 26. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) obavještavaju se mještani naselja Gornji Hruševec koji koriste lokalni vodovod da voda iz istog nije ispravna za korištenje.

Zbog novo nastale situacije s opskrbom vode za ljudsku potrošnju u naselju Gornji Hruševec, Općina Kravarsko je osigurala korištenje zdravstveno ispravne vode na jednom hidrantu (lokacija Godinići).“