Župan u obilasku Područne škole u Lupoglavu

Gotovo 4,5 milijuna kuna uložila je Županija tijekom proteklih šest godina (od 2013. do 2018.) u sanaciju, odnosno obnovu Područne škole u Lupoglavu (općina Brckovljani).

Sanirano je krovište, rekonstruirane su stropne ploče, uređeno je prizemlje škole, izvedena nova fasada, opremljene su učionice... Škola je lani dobila i najmoderniju pametnu interaktivnu ploču. Kako se zahvaljujući ovoj ploči odvija nastava, i koje sve mogućnosti ona pruža, za današnjega obilaska škole prezentirano je županu Stjepanu Kožiću i njegovim suradnicima.

Pametna interaktivna ploča može se seliti iz učionice u učionicu, ima wi-fi vezu, kameru za videokonferencije, povezana je s tabletima učenika, omogućuje praćenje aktivnosti pojedinog učenika, međusobnu komunikaciju nastavnika i učenika, integraciju s e-dnevnikom...

„Veseli što se u nastavi koristi najmodernija tehnologija i što je ovakvu ploču, među prvima, dobila jedna mala, područna škola. U proračunu za 2019. osigurali smo 2,2 milijuna kuna za nabavu pametnih interaktivnih ploča. Po jednu će dobiti sve osnovne i područne škole s osmogodišnjim obrazovanjem“, rekao je župan, dodavši da pametna ploča omogućuje djeci prihvatljiviji i lakši način usvajanja novih znanja.

„Istovremeno, ona i nastavnicima omogućuje visoki stupanj interakcije s učenicima“, rekao je. Župan je, uz ostalo, podsjetio i na dosadašnja ulaganja Županije u energetsku obnovu škola te najavio nova. Energetski se planira obnoviti pet škola u što će se uložiti 64 milijuna kuna. Pola potrebnoga iznosa osigurat će Županija, a pola su europska sredstva.