Povežimo i udružimo naše poljoprivrednike!

S ciljem intenziviranja suradnje, razvoja dijaloga i organiziranja/udruživanja ekoloških proizvođača, mladih poljoprivrednika i proizvođača voća, povrća i cvijeća s područja Zagrebačke županije, za ove tri skupine proizvođača bit će organizirana tri zasebna radna sastanka u prostorijama Županije.

Raspored sastanaka:

1. listopada 2018. (ponedjeljak) u 13:30 sati – radni sastanak s ekološkim proizvođačima
3. listopada 2018. (srijeda) u 13:30 sati – radni sastanak s mladim poljoprivrednicima
4. listopada 2018. (četvrtak) u 13:30 sati – radni sastanak s proizvođačima voća, povrća i cvijeća

Svaki od ovih sastanaka održat će se u sjedištu Zagrebačke županije u Ulici grada Vukovara 72/V u Zagrebu u dvorani 17.

Zagrebačka županija kontinuirano ulaže znatna sredstva za potpore u poljoprivredi, no kako ta komunikacija ne bi bila jednosmjerna – odlučili smo „za jednim stolom“ okupiti naše poljoprivrednike iz ova tri sektora. Želja nam je detektirati najaktualnije probleme koje imaju naši proizvođači, ali i čuti njihove prijedloge mjera i projekata za koje oni sami smatraju da bi bili korisni za razvoj proizvodnje i ruralnih područja.

Također, cilj ovih radnih sastanaka je međusobno povezati naše poljoprivrednike u odgovarajuće zadruge (voćari, povrćari i cvjećari) i udruge (Udruga mladih poljoprivrednika Zagrebačke županije i udruga ekoloških proizvođača Zagrebačke županije).

Pozivamo sve voćare, povrćare, cvjećare, mlade poljoprivrednike i ekološke proizvođače da se odazovu u što većem broju!