Dodijeljeno 2,7 milijuna kn za pripremu EU projekata, preostalo još 1,2 milijuna kn

Temeljem javnih poziva, Zagrebačka županija dodijelila je gradovima i općinama sa svog područja te pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač, a koje djeluju na području Zagrebačke županije bespovratne potpore u vrijednosti 2,7 milijuna kuna za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje, za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova i programa EU te za sufinanciranje izrade strategije i provedbe projekata razvoja pametnih gradova .

Javni pozivi su otvoreni do 30. studenoga 2018. godine ili do iskorištenja sredstava, a jedinicama lokalne samouprave te pravnim osobama na raspolaganju je još 1,2 milijuna kuna od ukupno osiguranih 3,9 milijuna kuna.

„Županija ovim sredstvima pomaže gradovima i općinama onda kada im je to najpotrebnije – u fazi pripreme projekata kada su još neizvjesna EU sredstva, i u fazi provedbe projekata kada je bitno na vrijeme pokriti vlastito učešće prijavitelja u projektu“, rekao je župan Stjepan Kožić istaknuvši potencijal i vrijednost svakog EU projekta za gospodarski rast i razvoj županije.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove, općine i pravne osobe koje zadovoljavaju uvjete natječaja da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u Pisarnici na 6. katu.

Tekst javnih poziva, upute za prijavitelje, potrebne izjave i prijavni obrasci dostupni su ovdje, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju na adresi: Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb. Više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6052-860.