Predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe

S ciljem trajne zaštite od poplava na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke te Zagrebačke županije ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić predstavio je u Karlovcu Nacrt prijedloga Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe kojim bi se trebala olakšati realizacija projekta zaštite od poplava za spomenute županije.

Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe obuhvaća gradnju nasipa i drugih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području te u Odranskom polju, kao i gradnju pregrade Brodarci s pratećim objektima i prokopa Korana s pratećim objektima.

Najveći izazov u realizaciji ovog Projekta su izvlaštenja i otkupi za oko 15.000 čestica, i to zbog kompleksnosti i dužine trajanja postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Zbog toga se Nacrtom predlažu posebna pravila pa tako za parcelizaciju zemljišta više ne bi bila nužna lokacijska dozvola već samo parcelacijski elaborat, postupak izvlaštenja bi se mogao pokrenuti i bez lokacijske dozvole, a u postupku osiguranja dokaza ne bi više bio potreban prethodni očevid na terenu niti prethodno usuglašavanje izvlaštenika na predložene procjenitelje ili predlaganje vlastitih procjenitelja.

Primjenom predloženih posebnih pravila ubrzalo bi se rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 58 %.

„Ovaj zakon ne zadire u vlasništvo nad zemljištem pa će svi vlasnici dobiti financijska obeštećenja, međutim, definitivno doskače svima onima, a takvih slučajeva je bilo koji su činjenicu da na njihovom zemljištu dolazi do izgradnje za Republiku Hrvatsku nekog bitnog objekta, zlorabili. Mi jednostavno zbog važnosti projekta obrane od poplava u slivu rijeke Kupe to ne možemo dopustiti i vjerujem da svi oni dobronamjerni će to shvatiti i podržati“, rekao je ministar.

Nacrt je na javnoj raspravi od 3. rujna do 4. listopada i do kraja ove godine trebao bi proći procedure u Vladi i Saboru te stupiti na snagu kako bi se već u 2019. riješila polovica od ukupno 15.000 neriješenih katastarskih čestica. Upravo to je uvjet za povlačenje 980 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za cjeloviti projekt obrane od poplava.

U ime Zagrebačke županije predstavljanju Nacrta prijedloga zakona nazočio je Dragutin Stopić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

U savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrt prijedloga Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe možete se uključiti ovdje.