Predstavljaj Hrvatsku u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe nastavlja s provedbom inicijative „Rejuvenating politics“ i u 2019. godini te poziva sve zainteresirane mlade između 18 i 30 godina da se prijave za sudjelovanje na sjednicama Kongresa. Svi zainteresirani kandidati svoju prijavu mogu poslati do 17. rujna 2018. godine.

Cilj ove inicijative je stvaranje prostora za dijalog između mladih delegata i izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika te će na taj način mladi moći izraziti mišljenje na teme o kojima će raspravljati zastupnici Kongresa.

Sudjelovanje na sjednicama Kongresa jedinstvena je prilika za mlade da steknu međunarodno iskustvo, budu dio skupine mladih aktivista, međusobno se povežu i daju doprinos raspravama jačajući tako ulogu Kongresa u osnaživanju mladih. Izabrani hrvatski predstavnik sudjelovat će na proljetnoj i jesenskoj plenarnoj sjednici i provesti projekt na lokalnoj i/ili regionalnoj razini koji će imati fokus na ciljeve Kongresa u 2019. godini.

Koji uvjete mladi delegati moraju ispuniti za sudjelovanje u inicijativi?

  • biti motivirani za razvoj i jačanje dijaloga između mladih i izabranih predstavnika koji djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini,
  • imati između 18 i 30 godina,
  • biti stanovnik jedne do država članica Vijeća Europe najmanje pet godina te živjeti u toj zemlji koju predstavljaju tijekom 2019. godine,
  • biti aktivni u radu s mladima na lokalnoj i regionalnoj razini,
  • biti spremni sudjelovati u svim aktivnostima uključujući i pripremu projekta na lokalnoj/regionalnoj razini,
  • biti zainteresirani aktivno sudjelovati u procesu donošenja javnih politika na lokalnoj i/ili regionalnoj razini,
  • tečno govoriti engleski jezik.

Plenarne sjednice Kongresa održat će se od 2. do 4. travnja te od 29. do 31. listopada 2019. godine, a izabranim sudionicima u potpunosti će biti pokriveni troškovi putovanja i smještaja.

Više informacija o ovoj inicijativi možete pročitati ovdje.

Inače, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti. Jedna od njegovih najvažnijih zadaća jest promicanje lokalne i regionalne demokracije i jačanje prekogranične i međuregionalne suradnje u proširenoj Europi.