Radni sastanak na temu gospodarenja otpadom

Inicijativom trgovačkog društva „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije“, radni sastanak održali su predstavnici komunalnih društava koja se na prostoru županije bave gospodarenjem otpadom.

Razgovaralo se o planu objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, kojega je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Javni pozivi su namijenjeni jedinicama lokalne samouprave i trgovačkim društvima, a sredstva se mogu dobiti za gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, sanaciju odlagališta komunalnog otpada, edukativno-informativne aktivnosti, nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, gradnju sortirnica, kompostana i bioplinskih postrojenja te nabavu komunalnih vozila za prikupljanje otpada.

Nenad Babić, pročelnik za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije, prisutne je upoznao s dosadašnjim aktivnostima oko uspostave zajedničkoga centra za gospodarenje otpadom grada Zagreba i Zagrebačke županije. Trenutne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije.

Na sastanku je dogovoreno da se ujesen organizira konferencija trgovačkih društava koja se bave gospodarenjem otpada, a na kojoj bi se razgovaralo o dobroj praksi koju su usvojila ova društva. Predloženo je da kao moguća tema razgovora budu i iskustva u radu centara za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun.