Održana sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije održalo je svoju prvu sjednicu u novom Sazivu. Predsjednica Povjerenstva je Renata Glojnarić, a članovi su Anita Sušac, Jasminka Mataušić, Diana Širanović, Franjo Marković, Anđela Cirkveni, Zvjezdana Sečen, Denis Tovernić, Ivana Belec, Marija Ledinski Anić i Vitomir Boić.

Članovi povjerenstva primili su na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za 2016. godinu kao i provedbu Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2014. do 2015. godine na području Zagrebačke županije u 2016. godini.

Također, članovi Povjerenstva upoznati su s preporukom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić vezano uz provedbu Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Naime, Pravobraniteljica se za zalaže za rodno budžetiranje u postavljanju jasnih prioriteta vezano za skrb žrtava obiteljskog nasilja. Tako Nacionalna strategija sukladno inicijativi Pravobraniteljice sadrži mjeru koja glasi: „Poticati jedinice područne (regionalne) samouprave na uvođenje rodnog proračuna u okviru kojeg će se osiguravati kontinuirana financijska potpora namijenjena radu skloništa za žrtve nasilja u obitelji“. Slijedom toga Povjerenstvo će u svom hodogramu aktivnosti između ostalog predložiti da se kod izrade proračuna osiguraju sredstva za rad skloništa za žrtve nasilja u obitelji.